POPULARNA ZNANOST

Najnovije vijesti iz znanosti

Prirodne znanosti Fizika Pet misterioznih čestica pored Božje
Greška
  • MMS Blog needs PHP's ICONV extension to function. Read more

Pet misterioznih čestica pored Božje

Otkriće Higsovog bozona u velikoj mjeri širi naše razumijevanje fundamentalnih činilaca materije, ali i dalje postoje dijelovi subatomske slagalice koje tek treba otkriti, prenose agencije.

Pogledajte pet bizarnih čestica koje bi mogle da se pojave u narednim eksperimentima.

Nedavno otkriće Higsovog bozona razočaralo je fizičare zbog činjenice da sve upućuje ka Standardnom modelu – skoro 100 godina staroj teoriji koja objašnjava malene dijelove iz kojih je sačinjen univerzum.

Međutim, pojedini fizičari i dalje se nadaju rezultatima koji bi mogli da razmrdaju ovu teoriju i možda otkriju i druge skrivene čestice univerzuma.

Od gravitona do vinosa, pogledajte pet bizarnih stvari koje možda postoje iza Higsovog bozona.

Gluini, vinosi i fotinosi

Ukoliko je teorija nazvana supersimetrija tačna, moguće je postojanje barem desetak čestica koje tek čekaju da budu otkrivene.

Ova teorija smatra da svaka čestica koja je do sada otkrivena ima svog skrivenog parnjaka.

U Standardnoom modelu postoje dva tipa čestica: bozoni, koji nose silu i uključuju gluone i gravitone, i fermioni, koji čine materiju i uključuju kvarkove, elektrone i neutrine, sudeći po fizičaru Paulini Gagnon sa Univerziteta Indijana.

Nažalost, do sada nisu pronađeni tragovi ovih neuhvatljivih čestica koji bi mogli da potvrde teoriju supersimetrije.
Fizičari su 2012. godine otkrili izuzetno rijetke čestice nazvane B_s mezoni koje obično nisu prisutne na Zemlji, ali koje se na trenutak mogu stvoriti prilikom sudara dvije protona pri brzini svjetlosti.

Brzina pri kojoj su posmatrani odgovara Standardnom modelu, što znači da bi supersimetrične čestice, ukoliko one postoje, morale da budu znatno teže nego što se do sada pretpostavljalo.

Još jedna slabost ove teorije leži u činjenici da fizičari ne znaju unutar kojih energetskih granica treba da traže ove čestice.

Neutralini

Supersimetrija takođe predviđa da bi čestice nazvane nautralini, koje nemaju nikakav naboj, mogle da objasne postojanje tamne materije, misteriozne supstance koja sačinjava većinu gustine materije univerzuma.

Ove čestice formirane su tokom ranog univerzuma i ostavile su dovoljno tragova da bi smo mogli da objasnimo postojanje tamne materije čiju gravitacionu silu osjećamo i danas.

Postojeći neutrino teleskopi bili bi u stanju da love ove čestice u dijelovima univerzuma koji su puni tamne materije.

Zapravo, fizičari su nedavno objavili veliku vijest – sakupljač čestica na Međunarodnoj svemirskoj stanici možda je uspio da otkrije dokaze o postojanju tamne materije, iako se i dalje čekaju detaljniji rezultati.

Gravitoni

Fizičari su se oduvijek pitali da li je moguće stvoriti jedinstvenu teoriju koja bi povezala sve fundamentalne sile, kao što je gravitacija, sa ponašanjem kvantnih čestica, pošto recimo, trenutna teorija fizike čestica ne podrazumijeva gravitaciju.

Ovo pitanje navelo je fizičare da predlože čestice poput gravitona, koje su male, bez mase i emituju gravitacione talase.

U teoriji, svaki graviton bi ispoljavao određenu silu na materiju u univerzumu, ali bi ove čestice bilo teško detektovati zbog njihove slabe interakcije sa materijom.

Ostatak pročitajte na glassrpske.com

Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
manje | veće

busy