POPULARNA ZNANOST

Najnovije vijesti iz znanosti

Društvene znanosti Odgojne znanosti i pedagogija Fizičko kažnjavanje dece zabranjeno novim zakonom
Greška
  • MMS Blog needs PHP's ICONV extension to function. Read more

Fizičko kažnjavanje dece zabranjeno novim zakonom

Odredbe u prednacrtima zakona o pravima deteta i građanskog zakonika kojima se zabranjuje fizičko kažnjavanje dece podelile su stručnu javnost u Srbiji i otvorile pitanja koja se pre svega odnose na svrsishodnost takvog rešenja i na sankcije za kršenje budućeg propisa.

Zamenica ombudsmana Tamara Lukšić-Orlandić, koja je učestvovala u izradi prednacrta zakona o pravima deteta, kaže za "Blic" da u ovom zakonskom projektu postoje dva člana koja se tiču zabrane batinanja dece.

- U jednom članu stoji da su telesno kažnjavanje i ponižavajući postupci prema detetu u cilju njegovog disciplinovanja zabranjeni u svim sredinama, ali da se mogu, kada je to neophodno, primeniti na najkraće moguće vreme i samo u meri koja je neophodna radi zaštite života i zdravlja deteta ili drugog lica - kaže sagovornik „Blica".

Dakle, nije posebno pomenuta porodica, već se sve napred navedene sredine imaju u vidu.

- Drugi član se bavi odgovornostima roditelja u podizanju i nezi deteta. Između ostalog, roditelji se usmeravaju ka tome da su dužni da štite dete od svih oblika nasilja i zanemarivanja, kao i da se uzdrže od telesnog kažnjavanja, upotrebe fizičke sile, ali i od svakog drugog nehumanog, ponižavajućeg i omalovažavajućeg postupka prema detetu. Obe odredbe imaju za cilj da uspostave nenasilno okruženje za razvoj deteta i da otvore put primeni drugih modela vaspitanja koja isključuju batine kao meru u vaspitanju - objašnjava zamenica ombudsmana Lukšić-Orlandić.

Dr Olga Cvejić-Jančić, profesorka Univerziteta Singidunum i član komisije za izradu Građanskog zakonika, kaže da odredba o zabrani telesnog kažnjavanja predstavlja nameru da se u porodicu uvedu novi standardi ponašanja.

Ostatak pročitajte na blic.rs

Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
manje | veće

busy